من مي خوام روي يك سرور با مشخصات زير اين برنامه ها رو نصب كنم لطفا راهنمايي كنيد كدوم برنامه ها رو روي hyper-v و كدوم رو روي ويندوز اصلي نصب كنمدر ضمن جند تا hyper-v بايد داشته باشم و براي هر كدوم جقدر RAM اختصاص بدم
مشخصات سرور:
RAM: 32GB
CPU: X5690 2 processor 24 cores
برنامه ها:
Sharepoint 2010
exchange 2010
SQL 2008 r2
AD
lync 2010 (مي تونم اين رو نصب نكنم)

ايا درسته كه در مجازي سازي از exchange و lync بشتيباني نميشه؟
بهتر نيست AD رو روي سرور اصلي (نه مجازي) نصب كنم؟
ايا hyper-v مشكلي خاصي داره؟اگه فکر می کنید با hyper-v به مشکل می خورم، یک منبع فارسی برای راه اندازی vmware esx سراغ دارید؟موضوعات مشابه: