میشه یکی کمک کنه من یک سرور مجازی خرید کردم تو یک hmailserver نصب کردم کار های domain , dns , rdns رو تکمیل کردم hmailserver رو هم راه اندازی کردم ولی برای ارسال ایمیل مشکل دارم هر کاری میکنم درست نمیشه برای دریافت ایمیل مشکلی نیست برای ارسال مشکل دارم هم پورت 25 هم پورت 110 هم باز هستش وقتی ایمیلی ارسال میکنم این پیغام برام بعد چند ساعت این پیغام از mailer-daemon نمایش میده :
Your message did not reach some or all of the intended recipients.

Sent: Sun, 29 Jan 2017 21:18:24 -0800
Subject: salam

The following recipient(s) could not be reached:

ramzan.seifaei@gmail.com
Error Type: SMTP
Connection to recipients server failed.
Error: Could not connect to 91.109.17.1 on port 25 since this would mean connecting to myself.

Tried 5 time(s)

hMailServerموضوعات مشابه: