دوستان درود
حداقل سرویسهایی که بایستی در حال اجرا باشند تا exchange 2016 درست کار بکنه کدومند؟ لطفا راهنمایی فرمایید. اگر exchange 2016 دارید از سرویسهاش یه عکس برای من میل کنید لطفا (hr.bagheri@gmail.com)
ممنونموضوعات مشابه: