با سلام
اگه می شود لطفا نحوه دریافت ایمیل های خارجی روی Exchange داخلی را توضیح دهید.
ممنونموضوعات مشابه: