View RSS Feed

Cisco

  1. Private Vlan چیست ؟

    توسط - 2012-05-03 - 08:27 AM (صادق نجاتی زاده)
    فایل پیوست 1179یک Vlan معمولا به عنوان یک محدوده انتشار سراسری (Broadcast Domain) معرفی میگردد و معمولا یک سابنت از IP را به آن اختصاص میدهند . Private Vlan که در اختصار به آن PVLAN نیز گفته میشود به جز این مورد که مانند یک Vlan دارای یک رنج از IP میباشد ولی مفهوم Broadcast Domain را مانند قبل رعایت نمیکند.
    در یک ...

    Updated 2012-05-13 at 11:09 AM by SADEGH65

    برچسب ها: cisco, isolated, private vlan, pvlan, vlan
    دسته ها
    عمومی , Cisco
  2. Native Vlan چیست ؟

    توسط - 2012-05-02 - 08:04 AM (صادق نجاتی زاده)
    Native Vlan چیست ؟
    مفهوم Native Vlan در شرایطی معنا پیدا میکند که پورت در حالت Trunk باشد و از پروتکل 802.1Q استفاده کند بر اساس تعریفی که ما از Vlan و dot1q در Trunk داریم پکت هایی که در یک لینک trunk منتقل میشوند دارای tag با شماره Vlan مربوطه هستند حال در صورتی که یک پکت به صورت بدون تگ از یک لینک خارج شود ...
    دسته ها
    عمومی , Cisco
  3. حل مشکل Cookie Information corrupt در روتر های سیسکو

    توسط - 2011-02-21 - 05:33 PM (صادق نجاتی زاده)
    ­حل مشکل Cookie Information corrupt در روتر های سیسکو
    چند وقت پیش محل کار روتری به دستم رسید که مورد عجیبی و تجربه ای برای من به همراه داشت که در جریان گزاشتم دوستان را خالی از لطف نمیدانم.
    روتر 828 سیسکو بود که بوت نمیشد IOS آن و پیغامی به صورت زیر را در خروجی کنسول مشاهده میشد.
    loadprog: error - Invalid image for platform
    e_machine = 62, cpu_type = 0
    در ابتدا این نظر به دهنم رسید که شاید IOS اشتباه و یا خراب بر روی آن لود شده ...
    دسته ها
    Cisco