ارسال این صفحه به دوستان

پروتکلی که برای اختصاص IP به تجهیزات در شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد چیست؟