با سلام
من می خوام مربوط به inbound Routes الستیکس رو تغییر بدم
تنظیمات این قسمت در کدوم فایل الستیکس ذخیره میشهموضوعات مشابه: