سلام دوستان
من میخوام مدت زمان داخلی ها رو در شماره گیری به بیرون از شبکه الستیکس محدود کنم یعنی یک داخلی فقط بتونه 120 دقیقه در ماه از ارتباط شهری استفاده کنه چه راه حلی پیشنهاد میدید بعضی از دوستان فرمودند با a2billing میشه اما هیچ مرجعی براش پیدا نکردمموضوعات مشابه: