بعد از اتمام راه اندازی وقتی با تلفن تماس میگیرم به جای اینکه DINSTAR به extension اتصال بده تماس رو زود قطع میکنه.
یعنی پس از تماس از خارج بعد از روشن شدن LED روی DINSTAR زود خاموش میشه و به مرحله سوییچ به داخل نمیرسه
آِیا کسی هست که راه اندزی کرده باشه یه فایل یا راهنمایی یا pdf بهم بده؟موضوعات مشابه: