سلام
آیا متیوان از ip phone ها به تلفن انالوگ خروجی داشت؟ و حتی بشه بهش داخلی بدیم؟
مرسیموضوعات مشابه: