با سلام

به الستیکس 5 خط شهری وارد می شود به هر کدوم از خط ها که تماس گرفته شود مشکلی نیست و به ivr هدایت می شود ولی وقتی یک نفر تماس گرفته و در حال مکالمه می باشد اگر نفر دوم تماس بگیرد صدایی پخش می شود که خط مسدود شده آیا مربوط به مخابرات میشه یا من باید در کانفیگ الستیکس تغییری ایجاد کنم