با سلام خدمت بزرگان.در الستیکس پس از تماس از بیرون ٬بعضی خطهای dahdi اشغال شده و تا ریست خطها اشغال می ماند.دستورات descaunect وbusy در فایل dahdi Chanel هم فعال شده