دوستان یک مشکل عجیب توی Freepbx داشتم می خواستم ببینیم کسی از شما با این موضوع برخورد کرده؟
تماس های بین داخلی ها بعد از 30 ثانیه قطع میشن. ولی اگر همون داخلی با یک Announcement تماس بگیره یا بره روی IVR دیگه قطع نمیشه

وقتی تماس ورودی هم از ترانک میاد اگر یک ساعت هم روی IVR بمونه قطع نمیشه ولی اگر وصل بشه به داخلی بعد از 30 ثانیه قطع میشه.

داخلی را چندین بار حذف کردیم و دوباره ساختیم ولی بازم نشد


لاگ استریسک وقتی تماس قطع میشه
انجمن آموزشی لینوکس سیسکو ویپ استریسک الستیکس میکروتیک