سلام

در استریسک برای تماسهای خروجی می شود پسورد گذاشت تا یوزر بدون زدن پسورد تماسش برقرار نشود.

این قابلیت آیا در Lync هم وجود دارد ؟موضوعات مشابه: