دوستان اگر موزیک انتظار (Music On hold) برای سیستم های مبتنی بر Voip دارند لطفا معرفی یا به اشتراک بزارن
با تشکرموضوعات مشابه: