سلام می خواستم بدون در مورد دستگاه های ال جی نورتل کسی اطلاعاتی داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟موضوعات مشابه: