با سلام،من میخوام به بخش addons اینترنت بدم ولی این خطا رو میده:
The system can not connect to the Web Service resource. Please check your Internet connection. SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://webservice.elastix.org/modules/addons_availables/webservice/addons.wsdl
حالا نحوه IP دادنم به ویندوز اصلی و مجازیم اینگونه است:
ویندوز اصلی>>>>Local Area Connection
IP:192.168.1.3/24
Default Gateway:192.168.1.1
preferred DNS Server:217.218.155.155
Alternate DNS Server:8.8.8.8
ویندوز اصلی(کارت شبکه مجازی)>>>>VMware Network Adapter VMnet1
IP:192.168.1.50
Default Gateway:192.168.1.1
Elastix OS
IP:192.168.1.60
Default Gateway:192.168.1.1
حالا میخواستم بدونم مشکل کار از کجاست، با تشکر...موضوعات مشابه: