با سلام

یک مرکز tes824 داریم که داخلی ها تلفن معمولی هستن وقتی 9 رو میگیریم که خط آزاد کنیم بوق ازاد پخش میشه اما زمانی که شماره رو میگیریم بوق ممتد پخش میشه و ارتباط برقرار نمیشه دلیل چیست ؟

با تشکرموضوعات مشابه: