با سلام
آیا کسی نرم افزار Auto Dialer سراغ داره البته من دنبال نرم افزاری هستم که از طریق Trunk عمل کنه