دوستان شبكه اي عزيز :
بايد بگم كه من اطلاعات زيادي درباره اصطلاحات شبكه كه شما ميفرماييد ندارم و در زمينه وب كار ميكنم . و اگر تاپيك من تكراري است از همگي عذرخواهي ميكنم . ولي قبول كنيد كه كسي كه اصطلاحات شبكه اي را نميدونه دقيقا نميدونه كدوم تاپيك را بايد به دنبال سوالش بگرده .
اخيرا ما در يكي از كشورهاي اطراف دفتري زده ايم كه داراي امكانات :
1-اينترنت ADSL بدون IP static
2-خط تلفن كه اينترنتي است (يعني همون شركت كه به ما اينترنت داده ، تلفن هم داده )
وقتي جويا شدم ديدم كه پروتكل SIP برروي خطوط اينترنتي اون كشور بسته است .
ميخواهيم :
1-(حتما) از طريق اينترنت اينجا بتونيم به اينترنت ADSL متصل بشيم و IP هاي اون كشور براي ما ثبت بشه ، در واقع مستقيما به ADSL اونجا متصل بشيم
2-(حتما) نميخواهيم كامپيوتري اونجا داشته باشيم.
3-(حتما)ميخواهيم ارتباط تلفني اون طرف به اين طرف با سرعت و كيفيت خوب منتقل بشه
4-(حتما) ميخواهيم ارتباط تلفني از ايران توسط شماره تلفني كه در خارج از كشور داريم برقرار بشه
5-ميخواهيم SMS ها و تماسهايي كه برروي سيم كارتمون توي خارج از كشور مياد به ايران منتقل بشه

براي اينكار:
1-آيا ميتونيم اينكارها را در صورتيكه IP Static نداريم اون طرف انجام بديم؟
1-آيا ميكروتيك مناسب هست؟
2-چند تا ميكروتيك نياز داريم و مدلهاش چي باشه بهتره (توي دفتر ايران 3 تا پي سي داريم كه نهايتا ميخوان وصل بشن اون طرف)
3-چه نوع تنظيماتي بايد روي ميكروتيكها بايد انجام بديم؟
4-بغير از ميكروتيك به چه device هايي نياز داريم و قيمتشون چقدره؟

براي همه دوستان آرزوي موفقيت ميكنمموضوعات مشابه: