برای انتقال 4 خط تلفن از FXO,FXS مارک DLINK مدل DVG-5004,6004 استفاده شده و طرف FXS به سانترال Panasonic متصل شده ، هنگام مکالمه بعد از 2 تا 3 دقیقه خط با بوق اشغالی قطع میشود . لطفا" راهنمایی کنید.