سلام
من یک جفت مودم E1 patton 3088/kجهت خطوط تلفن گرفتم.
کارت استریسکم atcom 4XD اه
در یکی از پست های دوستان تنظیم این مودمو برای حالت 3bit cas دیدم:
تنظيم مودم Patton 3088/K/EUI جهت خطوط E1
آیا تنظیم حالت PRI فرقی می کنه یا همینه؟موضوعات مشابه: