سلام
کسی cdr analyzer با کرک سراغ داره ؟
manage engine یکی داره ولی من کرکی براش پیدا نکردم.موضوعات مشابه: