سلام

من 2 تا cucm دارم با 1 الستیکس.
الان از 1 cucm به الستیکس داخلی درسته.
مشکل : وقتی cucm دوم رو ترانک می کنم اولی قطع میشه دومی می یاد تو مدار.

یعنی 2 تا با هم کار نمی کنه.موضوعات مشابه: