کسی Cisco firmware 7931 sip رو داره؟موضوعات مشابه: