خجالت دادید به خدا


راضی به زحمتت نبودیم


خیلی باحال هستید