با سلام خدمت دوستان

در واک بعضی از پیامهایی که برای کاربران پخش می شود مقداری از آن فارسی و مقداری انگلیسی است، به عنوان مثال و قتی کاربر با گرفتن کد *98 یا * 97 می خواهد پیامهای موجود در پست صوتی خود را بشنود.
یک مشکل دیگر هم در ترجمه پیامهاست که به دلیل تفاوت موجود در دستور زبان فارسی و انگلیسی است. به عنوان مثال در فارسی اول مضاف می آید و بعد مضاف الیه و در انگلیسی برعکس است در نتیجه عبارت "پیام اول" برای کاربر "اول پیام" خوانده می شود. آیا کسی از دوستان راه حلی برای این مشکل دارد.
با تشکرموضوعات مشابه: