تماس تصویری یکی از قابلیت های کاربردی سیستم تلفنی Asterisk است . مطمئنا برای برقراری تماس های تصویری شما به تلفن های تصویری یا دستگاه های ویدئو کنفرانسی که از SIP پشتیبانی می کنند احتیاج خواهید داشت . در ادامه پست با نحوه فعال کردن تماس های تصویری در سیستم Elastix آشنا می شویم ...اولین نکته در پشتیبانی از یک تماس تصویری در سیستم های مبتنی بر Asterisk کدک است . خوشبختانه در سیستم تلفنی Elastix به صورت پیش فرض کدک های تصویری H261 ، H263 ، H263p و H264 نصب شده است . برای دیدن لیست کدک های تصویری نصب شده بر روی سیستم تلفنی Asterisk می توانید به کنسول آن وارد شده و از دستور زیر استفاده کنید :


core show codecs videoبرای فعال کردن تماس تصویری در Elastix کافی است در فایل sip_custom.conf ، قابلیت تماس تصویری را فعال کرده و کدک های مجاز برای یک تماس تصویری را مشخص کنیم :
videosupport=yes
allow=h261
allow=h263
allow=h263+
allow=h264
allow=h264+
و برای اعمال تغییرات در کنسول دستور reload را اجرا کنید .
موضوعات مشابه: