سلام ، يه سيستم راه اندازي كردم با دو تا كارت شبكه يكي 100 كه به اينترنت ADSL وصله و يكي هم به شبكه داخلي به عنوان گت وي ولي وقتي اينترنت را هم شئر كردم و همه دسترسي دارند ولي مشكل اينجاست كه وقتي ميخوام اين سيستم را كانكت كنم يكباره از دومين بيرون ميره (بازم اينترنت دارم ولي از روي شبكه داخلي چيزي روي اينترنت نمي تونم بفرستم در حقيقت FTP وصل نميشم)حالا من بايد چه كار كنم .موضوعات مشابه: