من ميخوام از سرور مجازي به سرور فيزيكي برم
به چند دليل
1- چند تا سرويس بي مصرف دارم كه روي vm اصلي است و چند تا سرور قديمي كه vm نميشوند.
2- اگر جواب بده به اين دردم ميخوره كه اگه يك سرور فيزيكيم هم حتي بتركه ميتونم روي يه سرور ديگه بازيابيش كنم

backup exec 14.1
system recovery 8.5
هم چك كردم جواب نداد.

با sysperp كسي نتيجه گرفته؟؟