هنگام نصب نت ساپورت بروی کلاینت(deploy) ، سیستم پیغام نصب با موفقیت انجام شد میدهد ولی بروی کلاینت نصب نمی شود.
البته من با یوزر admin localنصب میکنم ./موضوعات مشابه: