من نرم افزار netLimiter 2 pro نصب کردم . اما بعد از اجرای نرم افزار این پیامو می ده :
couldn't connect to netlimiter 2 service.
the PRC server is not listening.
مودم و سیستم من هر دو به یک سوئیج متصله . و چنر سوئیچ دیگه به همین سوئیچ مرکزی متصله .
میخوام برای دانلود و دسترسی اینترنت کاربرا محدودیت بزارم .
لطفا منو راهنمایی کنینموضوعات مشابه: