سلا م دوستان
توي يك شبكه كامپيوتري پراكنده مي خوام از يك سوئيچ GSW-2416sf به عنوان core Switch استفاده كنم و ولينك هام كه يك چيزي حدود 7 الي 8 تا لينك هستش رو از طريق فيبر نوري برقرار كنم و بشترين مسافتمم هم تقريبا يك چيزي حدود 400 الي 450 متر هستش مي خواستم بدون كه آيا اين سوئيچ مي تونه جوابگوي كار من باشه و ايا دوستاني هستند كه با ين سوئيچ كار كردن ؟ ازش راضيند ؟ اگه امكان داره برندهاي مشابه رو هم معرفي كنيد .موضوعات مشابه: