درود دوستان و اساتید گرامی. می خواستم درباره ویژگی های یا Mode ها مودلاسیون در تکنولوژی Adsl/Adsl2 و ... بپرس.

مثل : AnnexA یا Annex B یا Annex I و ...

کدام یک بهتر هستند و چه تفاوت هایی با هم دارند.

مچکرم.موضوعات مشابه: