سلام. ما شبکه داریم که از سرورهای زیر تشکیل شده است
DC و اکتیودایرکتوری- آنتی ویروس- مانیتورینگ شبکه - حضور و غیاب- نرم افزار کتابخانه- حضور و غیاب- فایل سرور- اکانتینگ-و سیستم ثبت نام.
از چه raid استفاده کنیم ؟ 5 یا ۶ یا ۱۰؟
حداکثر با ۳ یا ۴ هارد باشهموضوعات مشابه: