سلام دوستان
من یک شبکه داخلی دارم و دو تا اینترنت که یکی پارس آنلاین هست و یکی مودم td-lte ایرانسل و کاری که می خوام بکنیم این هست که اول از اینترنت پارس آنلاین استفاده بشه زمانی که پارس آنلاین قطع میشه اتومات سوییج بشه روی ایرانسل.یک سری تنظیمات انجام دادم که این کار رو برام میکنه.ولی دو تا مشکل داشتم.اول اینکه من ایرانسل رو به عنوان اینترنت دوم قرار دادم ولی وقتی دوتا لینک همزمان وصل هست میاد الویت رو روی ایرانسل میزاره در صورتی که توی تنظیمات همه چی اول پارس آنلاین هست.دومین مشکل این هست که من با ip valid پارس آنلاین اومدم یک سری dst-nat نوشتم که به یک سری از بیرون به سیستم های داخل یا این ip valid وصل میشن.تا قبل از اینکه بیام این تنظیمات رو برای دوتا اینترنت انجام بدم و اون موقع که همون پارس آنلاین تنها بود مشکلی نداشتم و از بیرون همه وصل میشدن.ولی از وقتی این تنظیمات رو انجام دادم دیگه کسی از بیرون نمیتونه وصل بشه.حتی وقتی میام با تنظیمات جدید اینترنت ایرانسل رو هم ه قطع میکنم که پارس آنلاین وصل بشه بازم از بیرون نمیشه وصل شد.دوستان اگر بتونن برای این مشکل من راه کار بدن ممنون میشم.تنظیمات رو از سایت خود میکروتیک برداشتم که در اینجا قرار میدم.ممنون

/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ISP1
add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ISP2

/ ip firewall mangle
add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=ISP2 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local \
per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local \
per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
new-routing-mark=to_ISP1
add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
new-routing-mark=to_ISP2
add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2

/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ISP2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping

/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masqueradeموضوعات مشابه: