سلام

هزینه فیوژن و تعمیر قطعی کابل فیبر در فاصله 500 متری چقدر میشه؟؟؟؟موضوعات مشابه: