سلام خدمت اساتید محترم
ببخشید من نمی دونستم این موضوع رو باید توی کدوم بخش بیان کنم.

من می خوام تلویزیون دیجیتال رو روی بستر شبکه با استفاده از یک آنتن یا دیش مرکزی پیاده سازی کنم ولی بدون استفده از اینترنت ( IPTV ) و بدون استفاده از سیستم کابل کشی بصورت استفاده از کابل آنتن معمولی.

آیا چنین سیستمی قابل پیاده سازی هست و اگر هست از چه تجهیزاتی باید استفاده کنم ؟
موضوعات مشابه: