مودم به راحتی در Bridge Mode با کانکشن PPPoE کانکت می شود ولی وقتی User & Pass را در حالت PPPoE در مودم قرار می دیم کانکت نمی شود. تنظیمات دی اس لم هم Default است. نظر شما چیست؟موضوعات مشابه: