سلام دوستان
مودم واف بنده بعد از قطع و وصل کردن خط دیگه up نمیشه
میزنه PO SELF TEST , Please Wait
بعد از چند ثانیه نوشته های روی LCD یک کم نویز دار میشه
بنظر شما از چی میتونه باشه ؟