سلام دوستان

من 2 تا مودم SHDSL نصب كردم.اما روپنل مودمها چراغ SHDSL LINK چشمك زن شده .خط تلفني كه استفاده كردم خط داخلي بين2 تا ساختمون هستو از چند تا ترمينال عبور كرده.ممكنه ايراد از اين باشه؟موضوعات مشابه: