سلام به همه دوستان

microsoft office server language package 2007-persianبرای sharepoint 2007کسی داره یاباید خریداری

بشه من packageاین نرم افزار خریدم ولی درموردفارسی سازش یاهمون تقویم شمسی سوال کردم یه قیمت

فضایی دادن ممنون میشم اگر کسی تجربه کرده دست مارو هم بگیرهموضوعات مشابه: