سلام آیا می تونیم بر روی Dataview از workflow و Eventreciver استفاده کرد ؟

ممنونمموضوعات مشابه: