سلام

همون طوری که میدونید ماجرای Backup &Recovery یکی از مهمترین مباحثی است که در پیاده سازی هر Solutionی مورد توجه قرار میگیره.

SharePoint نیز از این امر مستثنی نبوده و با معرفی ابزارهای متعددی، راه را تا حدودی در این زمینه هموار کرده است.

این ابزارها شامل:
Central Administration Backup
Stsadm Backup and Restore
SQL Server Backup
میباشد که نیازی به نرم افزار جانبی ندارد
و نرم افزار قدرت مند Microsoft System Center Data Protection Manager یا به اختصار DPM که توانایی های خاصی در بکارگیری به همراه SharePoint از خود نشان میدهد.

ابزارهای Third-Party نیز وجود دارد که توسط تولیدکنندگان دیگری تهیه و موجود میباشد.
از قدرتمندترین آنها میتوان به AvePoint، و حتی Backup Exec Recovery که امکاناتی را مختص SharePoint ارائه میکند، اشاره کرد.

تفاوتهای میان استفاده از روشهای مختلف در تهیه Backup، و متعاقبا فرایند Restore توسط هریک از این ابزارها ملاحظات بسیار مهمی را در بر دارد. مفاهیمی که بر اساس آن استفاده از SQL Server برای Backup از Serach database، و یا استفاده از stsadm و Central Administration را برای بازگرداندن Configuration Database مجاز ندانسته و برخی از آنها امکاناتی نطیر Backup مستقیم بر روی tape را نیز پشتیبانی نمی کنند.
همچنین در بحث Customization هم هیچ یک از ابزارهای Built-in نمیتوانند از آنها Backup تهیه نموده و باید از ابزار Backup خود Windows و سایر محصولات بهره جست.

نتیجتا شناسایی عناصر مختلفی که در شرایط بحرانی برای بازگرداندن SharePoint به حالت عادی بدان ها نیازمندیم و حصول اطمینان از وجود سیستمی کارامد در راستای Backup and Recovery برای هریک از آنها ضروری مینماید.

لذا از کلیه عزیزانی که در این رابطه فعالیت داشته و تجربه ای کسب کرده اند خواهشمند است اگر توصیه و تجربه خاصی در این زمینه دارند را مطرح کنند.

موفق باشیدموضوعات مشابه: