با نصب Service Pack 2 بر روی SharePoint Server 2007، به دلیل وجود یک باگ، سرور پس از 180 روز از تاریخ نصب، به طور کامل از کار می افتد و Expire می شود.

این یک باگ تایید شده است:
Microsoft SharePoint Team Blog : Attention: Important Information on Service Pack 2


برای رفع این مشکل، پیش یا پس از نصب Service Pack 2، به آدرس زیر مراجعه کنید و وصله مورد نظر را دریافت کنید.


When you install the 2007 Microsoft Office servers Service Pack 2, the product expiration date is activated incorrectlyموضوعات مشابه: