گاهي اوقات لازم ميشه تا يك سايت رو به مجموعه سايت تبديل كنيم ،*كاري كه ما مجبور شديم در يكي از پرو************ژه ها انجام بديم ،* در اين مقاله به اين موضوع خواهيم پرداخت ،*البته در اينجا ما سايت ها رو به مجموعه سايت تبديل نمي كنيم بلكه از محتواي سايت يك نسخه پشتيبان تهيه و سپس آنرا به مجموعه سايت جديد انتقال ميدهيم .
نكته : براي اين كار شما بايد دسترسي به كاربر Administrator سرور شيرپوينت داشته باشيد.

تهیه نسخه پشتیبان از ساب سایت

در قدم اول میبایست از ساب سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید ، برای اینکار به سرور شیرپوینت وصل شوید و سپس Command Prompt را باز کنید و به پوشه ای که حاوی فایل اجرایی STSADM میباشد بروید و دستور زیر را وارد نمایید :
stsadm.exe -o export -url http://yourServer/YourSubsite -filename c:\mysubsite.bak -includeusersecurity -versions 4

با استفاده از این دستور ساب سایت شما به همراه تمام محتویات و کاربران و سطوح دسترسی آنها در فایلی به نام mysubsite.bak در درایو c ذخیره میشود .

ایجاد مجموعه سایت جدید

قدم دوم ایجاد یک مجموعه سایت جدید میباشد ، بهتر است هنگام ایجاد مجموعه سایت جدید از الگویی که برای ساب سایت استفاده کردید استفاده کنید ، همچنین تمام ویژگی هایی که در ساب سایت فعال کرده بودید در مجموعه سایت جدید هم فعال نمایید .

انتقال محتویات ساب سایت به مجموعه سایت

در مرحله آخر میبایست ما تمام محتویات ساب سایت را به مجموعه سایت جدید انتقال دهیم ، برای اینکار command Prompt را باز کنید و سپس به پوشه ای که حاوی فایل اجرایی STSADM میباشد بروید و دستور زیر را وارد نمایید :

stsadm.exe -o import -url http://YourServer/sites/YourNewSitecollection -filename c:\ mysubsite.bak -includeusersecurity

در اینجا کار ما به اتمام رسیده و محتویات ساب سایت به مجموعه سایت جدید ما انتقال یافته است .
موفق و پیروز باشید
موضوعات مشابه: