دوستان میکروتیک کار.
در خطوط FTTH مخابرات با مودم Zyxelچگونه باید ‌Bridge رو برای انتقال IP از مودم به روی میکروتیک تنظیم کرد ؟

با سپاسموضوعات مشابه: