دوستان این جور دکل ها ساختارشون چی هست و اون آنتن NEC چی دریافت میکنه و اون سکتور نوک دکل چطوری کار میکنه؟


Sent from my Mi A1 using Tapatalkموضوعات مشابه: