سلام .
من میخواستم یه رادیو LHG-5 را از یکی از دوستان به صورت دست دوم بخرم

روی توری بشقاب رادیو یک زدگی خیلی کوچیک وجود داره (بع صورتی که سر انگشت کوچیکم واردش میشه)
میخواستم ار دوستانی که دانش و تجربه دارن بپرسم که این زدگی اختلال هم ایجاد میکنه یا نه ؟؟موضوعات مشابه: