سلام در dude چطور میشه کاری کرد وقتی یک رادیو خاموش میشه صدا بده میخوام dude صدا دار بشه تا یه لینک قطع بشه یا یه رادیو خاموش بشه متوجه بشم
dude همچین قابلیتی داره؟موضوعات مشابه: